בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה אופפת את הרחוב הישראלי אווירה מורכבת המציינת את המעבר החד מתכונת השגרה לציון אירועי הזיכרון. בטלוויזיה לוח השידורים הרגיל מתחלף בתכנים העוסקים בשואה ובשכול, ברדיו נשמעים שירים נוגים, מרכזי הבילוי נסגרים וברבים מהישובים מתקיימים טקסי זיכרון.

אם נרצה ואם לאו ילדנו סופגים אווירה זו והם מעניקים לה פרשנות בהתאם להבנתם.

על מנת להעביר לילדים את מורכבות החוויה נציע טקס משפחתי קצר המאפשר התכנסות ומרחב לאוורור ולהבעה של תחושות ורגשות. טקס זה יכול לשמש גם כהכנה לצפירה שתישמע בבוקר שלמחרת בכל רחבי הארץ.